Werhoomo Ranta-Korpela

Wer­hoo­mo Ran­ta-Kor­pe­la on Ran­ta­sal­men Susi­mäen­tiel­lä toi­mi­va huo­ne­ka­lu­jen enti­söin­tiin- ja ver­hoi­luun eri­kois­tu­nut yritys.

Uudis­tan van­ho­ja huo­ne­ka­lu­ja enti­sa­jan lois­toon­sa. Kor­jaan tai raken­nan rik­ki­näi­set puu­osat uudes­taan. Tar­kis­tan huo­ne­ka­lu­jen run­gon kor­jaus­tar­peen ennen uudel­leen ver­hoi­lua. Käy­tän laa­duk­kai­ta koti­mai­sia- ja ulko­mai­sia huo­ne­ka­lu­kan­kai­ta. Asia­kas voi myös itse hank­kia mie­lui­sen­sa kankaan.

 Teen myös puuse­pän töi­tä pienimuotoisesti.

Ota yhteyttä

Ola­vi Sipi­läi­nen
044 3245 887