Pyykkietikka

Pyyk­kie­tik­kaa voi­daan käyt­tää kuten pyy­kin huuh­te­luai­net­ta. Sitä annos­tel­laan pyyk­ki­ko­neen huuh­te­luai­ne­lo­ke­roon 3–6 korkillista.

EKO­LO­GI­NEN, TUR­VAL­LI­NEN JA YMPÄ­RIS­TÖYS­TÄ­VÄL­LI­NEN KOTI­MAI­NEN TUOTE

Pyyk­kie­ti­kan tehtävät:

 • pois­taa pesuai­ne­jää­miä pes­tä­vis­tä vaatteista
 • pitää pyy­kin­pe­su­ko­neen puh­taa­na ja raikkaana
 • pois­taa han­ka­lia haju­ja kuten savu, home, hiki ja ras­va ym
 • kir­kas­taa pyy­kin värejä
 • pois­taa tahroja
 • vähen­tää sähköisyyttä
 • sopii kai­kil­le kone­pes­tä­vil­le vaat­teil­le (myös urheiluvaatteet)
 • ei sisäl­lä ylei­ses­ti aller­gi­soi­via aineita
 • anti­sep­ti­nen tuo­te, joka pois­taa myös vaat­tei­den kellastumista

Eti­kan tuok­su haih­tuu koko­naan pois pyy­kis­tä vii­meis­tään pyy­kin kuivuessa!

Pyy­kis­tä tulee hur­maa­van peh­me­ää ja raikasta!

RAVIS­TET­TA­VA ENNEN KÄYTTÖÄ

Pyyk­kie­tik­ka on saa­ta­va­na 500ml kier­rä­tet­tä­väs­sä muo­vi­pul­los­sa 8  eri tuoksuna:

 • Laven­te­li
 • Sit­ruu­na
 • Män­ty
 • Vih­reä omena
 • Kuk­ka­ke­to
 • Pipar­mint­tu
 • Vii­ni­ry­pä­le
 • Tuhat ja yksi yötä 

Saa­ta­va­na myös suu­rem­mat 2 ja 5 lit­ran pak­kaus­koot.
Tilaa heti ja hur­maan­nu
 

Siivousetikka

Sii­vouse­tik­ka on yleispuhdistusaine!

 • Suih­ku­te­taan suo­raan puh­dis­tet­ta­vaan siivouskohteeseen.
 • Eko­lo­gi­nen, tur­val­li­nen ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­nen koti­mai­nen tuote!
 • Sopii kai­kil­le kodin kovil­le pin­noil­le (ikku­nat, lat­tiat, sau­nan lau­teet, pei­lit, lavu­aa­rit jne.)
 • Sovel­tuu myös erin­omai­ses­ti lem­mik­kie­läin­ten “pik­ku­va­hin­ko­jen” puh­dis­ta­mi­seen (pois­taen haju­ja ja raikastaen.)

RAVIS­TET­TA­VA ENNEN KÄYTTÖÄ

Ei sovi poly­ak­ry­laa­til­le (esim, plek­si), alu­mii­nil­le, mar­mo­ril­le, kalk­ki­ki­vel­le, van­hoil­le emaliastioille.

Sii­vouse­tik­ka on saa­ta­va­na 500ml suih­ke­pul­lois­sa kol­me­na eri tuoksuna:

 • Sit­ruu­na
 • Laven­te­li
 • Vih­reä omena

HELP­POA JA HAUSKAA

Tilaa sii­vouse­tik­ka kau­pas­ta.

Kaik­kia tuot­tei­tam­me on saa­ta­vil­la myös eko­lo­gi­sis­sa täyttöpakkauksissa.