Mökkitalonmiespalvelut Rantasalmella ja lähikunnissa. 
 • Pie­net remon­tit
 • Lai­tu­rei­den huol­lot, nos­tot ja las­kut
 • Kat­to­jen- ja räys­täs­kou­ru­jen puh­dis­tus 
 • Sii­vouk­set
 • Maa­laus­työt
 • Tal­vi­sin lumi­työt ja lumen­pois­to katoil­ta
 • Nur­mi­koi­den leik­kaa­mi­nen
 • Muut pihatyöt/puutarhanhoito
 • Pui­den kaa­to
 • Polt­to­pui­den teko/-toi­mit­ta­mi­nen
 • Mökin ja sau­nan läm­mi­tys
 • Ympä­ri­vuo­ti­set tar­kas­tus­käyn­nit
 • Van­ho­jen huo­ne­ka­lu­jen kun­nos­tus ja uudel­leen­ver­hoi­lu