Majoitus

Lomao­sak­keet sijait­se­vat Ran­ta­sal­mel­la Suu­ren-Rau­dan­ve­den ran­nal­la Asik­ka­lan kyläs­sä noin 8km pääs­sä kes­kus­tas­ta.
Pari­ta­lo­tyyp­pi­siin lomao­sak­kei­siin mah­tuu max. 6 henkilöä/ osa­ke.
Asun­not ovat täy­sin varus­tel­tu­ja.
Jokai­ses­sa lomao­sak­kees­sa on käy­tös­sä oma säh­kö­läm­mit­tei­nen sau­na. Ran­nas­sa on yhteis­käy­tös­sä kak­si puu­läm­mit­teis­tä sau­naa, jot­ka vara­taan varaus­ka­len­te­ris­ta (max. 1 tunti/ varaus).
Lai­nat­ta­vis­sa veloi­tuk­set­ta sou­tu­ve­nei­tä sekä kanoot­te­ja.
Lähi­maas­tos­sa mah­dol­li­suus pati­koin­tiin ja ret­kei­lyyn.
Omat laka­nat, tyy­nyn­pääl­li­set ja pyyh­keet, jot­ka ovat myös mah­dol­lis­ta vuo­kra­ta vuo­kraa­jal­ta 15 euroa/henkilö.
Golf-ken­täl­le mat­kaa n. 300m.
Lisä­mak­sus­ta mah­dol­li­suus pereh­tyä vil­liyrt­tien huu­maa­vaan maa­il­maan oppaan avustuksella.

Lomao­sa­kei­den vuo­kra­hin­nat:
1 vrk 150€
Vii­kon­lop­pu pe-su. 350€
Viik­ko 700€
Jou­lu- ja uuden­vuo­den, sekä juhan­nuk­sen seson­ki­hin­nat (mini­mi vuo­kra-aika 5vrk) 800€

Sisään­kir­jaus tulo­päi­vä­nä aikai­sin­taan klo. 15:00, ulos­kir­jaus läh­tö­päi­vä­nä klo. 12:00 mennessä.

Ota yhteyttä

katriina.pietilainen@siolapalvelut.fi   (De, Eng)
Tel. +35840 5657 357 (08.00–16.00)

info@siolapalvelut.fi
Tel. +35844 3245 887  (08.00–18.00)