Kotiapu

Yksi­näi­sil­le van­huk­sil­le kuin myös koto­na asu­vil­le van­hem­mil­le paris­kun­nil­le tai muil­le koto­na apua tar­vit­se­vil­le. Kotia­pu pitää sisäl­lään kaik­ki kodis­sa tar­vit­ta­van avun.
  • Sii­vouk­sen katos­ta lat­ti­aan
  • Ikku­noi­den­pe­sun
  • Pyyk­kien- ja mat­to­jen pesun
  • Asiak­kaan sau­not­ta­mi­sen tai kyl­vet­tä­mi­sen
  • Asioin­tia­pu, kuten kaupassa‑, lää­kä­ris­sä- tai  aptee­kis­sa käyn­ti
  • Kodin eri­lai­set remont­ti­työt ja kor­jauk­set
Pihan kun­nos­sa­pi­don.  Tal­vel­la lumien luon­nin/-aurauk­sen, lumien katol­ta pudo­tuk­sen, kesäi­sin ruo­hon­leik­kuun, istu­tus­ten hoi­don,  piha­pui­den kaa­don, polt­to­pui­den teon, joko omis­ta puis­ta tai toi­mi­tet­tu­na asiak­kaal­le kotiin. Suu­rem­mis­sa remon­teis­sa ja raken­ta­mi­ses­sa voi­daan neu­vo­tel­la urak­ka­so­pi­mus. Koti­ta­lous­vä­hen­nys las­kee asiak­kaan tun­ti­hin­taa huo­mat­ta­vas­ti.

Olen moni­puo­li­sen ammat­ti­tai­don omaa­va, maa­lais­ta­los­ta kotoi­sin ole­va mies. Amma­teil­ta­ni  olen: ensi­hoi­ta­ja, rakennus/kirvesmies, myös maa­ta­lous­lo­mit­ta­ja­na työs­ken­nel­lyt.

Aluei­na ovat Ran­ta­sal­mi, Sul­ka­va, Juva, Joroi­nen, Var­kaus ja Savon­lin­na

Ota yhteyttä

Ola­vi Sipi­läi­nen Puh. 044 3245 887