Suomalainen hoitava ja desinfioiva käsidesi

Käsi­de­si, joka hoi­taa ihoa­si. Käyt­tö kui­viin ja puh­tai­siin käsiin.
Vai­kut­ta­va­na ainee­na eta­no­li.
Ei sisäl­lä mik­ro­muo­ve­ja.

Saa­ta­va­na 500 ml, 75 ml sekä isom­mis­sa täyt­tö­pak­kauk­sis­sa.

Val­mis­tam­me käsi­de­siä myös yri­tyk­sil­le hei­dän omal­la brän­dil­lään. Käsi­de­siä saa­ta­vil­la myös pie­nem­mis­sä eris­sä.